Báo giá dịch vụ

 BÁO GIÁ TIN ĐĂNG

Loại Tin Dăng Phí theo ngày Phí theo tuần Phí nửa tháng Phí theo tháng
Nhà Đất Nổi Bật 10.000đ

70.000đ

150.000đ 300.000đ
Siêu Vip 8.000đ 56.000đ 120.000đ 240.000đ
Tin Vip 1 6.000đ 42.000đ 90.000đ 180.000đ
Tin Vip 2 4.000đ 28.000đ 60.000đ 120.000đ
Tin Vip 3 2.000đ 14.000đ 30.000đ 60.000đ
Tin Thường 5000đ 3.500đ 7.500đ 15.000đ

Giải thích loại tin đăng

Các loại tin Nội dung
Bất Động Sản Nổi Bật

Là tin đăng được gắn nổi bật tin Hot, được hiển thị vị trí ngay đầu trang chủ Nhadathanoi.org
Được hiển thị trong mục nhà đất nổi bật được nhiều khách hàng xem nhất.
Luôn hiển thị ưu tiên vị trí đầu trên cùng so với các loại tin VIP khác.Tiêu đề màu xanh dương trong danh mục nhà đất là loại Tin Nhà Đất Nổi Bật.

Tin Siêu Vip Là tin đăng được ưu tiên thứ 2 sau tin nổi bật trong chuyên mục,tin đăng tiêu đề màu xanh lá cây trong danh mục là Tin Siêu VIP.
Được hiển thị trong danh mục nhà đất dưới tin đăng nổi bật và trên các tin VIP khác.
Luôn hiển thị đầu tiên trên các mục tin Vip1, Vip2, Vip3
Tin Vip 1 Là tin đăng được ưu tiên thứ 3 sau tin nổi bật và Siêu VIP,tin đăng có tiêu đề màu đỏ. 
Được hiển thị trong danh mục nhà đất dưới tin nổi bật ,tin siêu vip và trên các tin Vip khác.
Luôn hiển thị đầu tiên trên các mục Vip2, Vip 3
Tin Vip 2 Là tin đăng được ưu tiên thứ 4 sau tin nổi bật và Siêu VIP,VIP 2.Tin đăng có tiêu đề màu đỏ. 
Được hiển thị trong danh mục nhà đất dưới tin nổi bật ,tin siêu vip ,VIP1 và trên các tin Vip khác.
Luôn hiển thị đầu tiên trên các mục tin Vip3.
Tin Vip 3 Là tin đăng được ưu tiên thứ 5 sau tin nổi bật và Siêu VIP,VIP 1,VIP 2.Tin đăng có tiêu đề màu đỏ. 
Được hiển thị trong danh mục nhà đất dưới tin nổi bật ,tin siêu vip ,VIP1,VIP 2 và trên các tin thường.
Luôn hiển thị đầu tiên trên các mục tin thường.
Tin thường Là tin đăng hiển thị sau các loại tin vip
Lưu ý:

-Thời hạn đăng tin tối thiểu của Bất Động Sản Nổi Bật là 1 tuần
-Thời hạn đăng tin tối thiểu với mỗi tin Vip 1,2,3 và tin thường là 1 tuần

 

 

BÁO GIÁ BANNER

 

 

Vị trí banner Giá (Tuần) Kích cỡ Định dạng Dung lượng
Top banner 500.000 728px x 90px swf, jpg, gif, png < 150 Kb
Center banner 300.000 688px x 90px swf, jpg, gif, png < 150 Kb
Retangle banner 300.000 300px x 250px swf, jpg, gif, png < 150 Kb
Right banner 300.000 300px x 125px swf, jpg, gif, png < 150 Kb
Scroll banner 300.000 120px x 300px swf, jpg, gif, png < 150 Kb